E-shop Zabezpečenie budov a zariadení

Zabezpečenie budov a zariadení

Každú budovu a prevádzkové zariadenia je nutné zabezpečiť proti vniknutiu nepovolaných osôb, alebo zaistiť bezpečné opustenie priestoru. Dvere, okná, brány, vráta, ale aj skrinky v šatniach či nákladné vozidlá je teda nutné opatriť zámkami a doplnkami pre zaistenie bezpečnosti. V našej ponuke preto nájdete:

Zabezpečenie únikových dverí - zahŕňa pomôcky pre zaistenie bezpečného opustenia budovy v prípade požiaru alebo útoku zo strany psychicky narušených osôb a násilníkov, alebo v prípadoch iného ohrozenia.

Priemyselné visiace zámky a petlice - v tejto skupine nájdete nielen visiace zámky a petlice, ale tiež napríklad reťaze, ktoré poskytujú vysokú ochranu pred odcudzením, alebo schránky na kľúče, do ktorých môžete uschovať kľúče či kódové karty pri odovzdávaní vo Vašej neprítomnosti.

Priemyselné zabezpečenie - je určené na montáž miesto kľučky na okná, okenné dvere či dvere alebo ako prídavný zámok. Tak ich kvalitne ochránite pred vypáčením. Zámky možno otvárať kľúčom alebo číselným kódom.

Vašim požiadavkám nevyhovuje žiadny tovar. Skúste prosím pozmeniť svoj výber.