Cena
Tags
Požiarna odolnosť

Sklady, kontajnery a regále

Bezpečné skladovanie chemických látok Vám pomôže ochrániť zdravie vašich zamestnancov a tiež udržať pracovisko čisté, prehľadné a ekologické. K tomu vám veľmi dobre poslúžia regále na skladovanie nebezpečných kvapalín, kontajnery alebo vonkajšie sklady a ekosklady.

Pri plánovaní a vybavení skladovacích priestorov je dobré vziať do úvahy:

    • 
či bude sklad vo vonkajšom, alebo vnútornom prostredí

    • 
množstvo a veľkosť skladovaných nádob

    • 
úroveň bezpečnosti skladovaných látok

 

Z našej ponuky si môžete vybrať:

Regále vybavené policami alebo záchytnými vaňami pre skladovanie kvapalín

    • 
v malých nádobách

    • 
v sudoch

    • 
v IBC kontajneroch


Vonkajšie sklady a ekosklady pre skladovanie prchavých a nebezpečných látok

    • 
v sudoch (pre bezpečné pasívne skladovanie chemických látok)

    • 
v IBC kontajneroch (pre bezpečné pasívne skladovanie chemických látok)

    • 
v rôznych typoch nádob


Pasívne skladovanie nebezpečných látok - skladovanie nebezpečných kvapalín v schválených prepravných nádobách, ktoré sú tesne uzavreté a ktoré počas skladovania nebude nikto plniť, vyprázdňovať ani otvárať.

Aktívne skladovanie nebezpečných látok - skladovanie nebezpečných kvapalín v špeciálnych nádobách, ktoré sa v priebehu skladovania odoberajú, plnia alebo stáčajú.