Riešenie Ekológia Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

Pristupujte na skladovanie, triedenie a recykláciu odpadov ekologicky aj ekonomicky. Pomôžu vám produkty a poradenstvo od HAPPY ENDU. Sme tu, aby mal každý pracovný deň šťastný koniec.


Znížte vo vašej firme dopady na životné prostredie na minimum. Ekologický prístup sa vypláca! Správnym triedením a recykláciou:

  • Ušetríte za primárne surovinové zdroje.

  • Môžete odpad energeticky využiť.

  • Zbavíte látky ich nebezpečnosti a neriskujete, že dôjde k poškodeniu zdravia alebo životného prostredia.