Riešenie Ekológia Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s odpadmi

RIZIKO: nakladanie s odpadmi v rozpore s platnou legislatívou
RIEŠENIE: prostriedky pre dočasné skladovanie odpadov

Veľkou oblasťou v ekológii je nakladanie s odpadmi. Jedná sa o dlhý proces. My sa zameriavame na prostriedky pre dočasné skladovanie odpadov, tzn. skladovanie pred ich odvozom. Pomocou našich nádob odpady taktiež ľahko roztriedite, ako vo vnútri, tak aj vonku. A nepochybne vo vašej prevádzke popri komunálnom odpade vzniká aj odpad pri výrobe. Naše kontajnery využijete aj tam.