Cena
Tags
Druh sorpcie
Sorpčná kapacita
l
Značka

Sorbenty

Sorbenty sú špeciálne prostriedky na zachytenie a odstránenie kvapalín. Sú vyrobené z kvalitných materiálov s vysokou schopnosťou absorbovať takmer všetky druhy tekutín vrátane tých najagresívnejších, ako sú kyseliny a lúhy.

Vysoká sorpčná kapacita

Sorbenty EUSORB sa vyznačujú vysokou sorpčnou kapacitou, textilné sorbenty absorbujú až 18-násobok svojej vlastnej hmotnosti.

Rýchle a jednoduché použitie

Oproti bežným upratovacím prostriedkom sorbenty EuSORB sajú aj ťažko odstrániteľné kvapaliny. Vďaka tomu je upratovanie jednoduchšie a rýchlejšie.

Zvýšenie bezpečnosti

Správne použitie sorbentov výrazne zvyšuje bezpečnosť a čistotu prevádzky, pretože sa znižuje riziko pošmyknutia a riziko vzniku a šírenia požiaru.

Zníženie nákladov na odpad

Vďaka vysokej sorpčnej kapacite ušetríte náklady pri spotrebe sorpčných prostriedkov, takže znížite aj náklady na likvidáciu odpadu.

Sorbenty delíme na:

Textilné sorbenty – sú vyrobené z netkanej mikrovlákennej polypropylénovej textílie. Vyznačujú sa vysokou sorpčnou kapacitou a rýchlou a účinnou sorpciou.

Sypké sorbenty – sú efektívne, jednoduchou a rýchlou pomocou pri odstraňovaní menšieho množstva rozliatych kvapalín na väčšej ploche.

Podľa typu kvapalín, ktoré potrebujeme odstrániť, sa sorbenty delia na:

Upratovacie sorbenty – odstránia emulzie, oleje, tuky, ropné látky, vodu a vodné roztoky.

Olejové sorbenty – odpudzujú vodu a sajú oleje, rozpúšťadlá a kvapaliny na báze ropy.

Chemické sorbenty – zachytia aj najagresívnejšie kvapaliny vrátane kyselín a lúhov.

Používanie sorbentov úzko súvisí s platnou legislatívou, ktorá upravuje oblasť bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia.

|< < 1 2 3 4 > >|