Spotreba elektriny od konca 60. rokov 20. storočia (nielen) v Slovenskej republike dramaticky rastie. A s tým aj nároky na bezpečnosť - v elektrárenských prevádzkach, v rámci prenosovej sústavy, ale aj u spotrebičov. Zvýšiť bezpečnosť môžete napríklad aj správnym bezpečnostným značením.

Ponúkame produkty určené pre oblasť energetiky. Ponúkame:

  • Všetko pre zvýšenie bezpečnosti prevádzky a práce - požiarne, zákazové, bezpečnostné i výstražné značky.

  • Produkty pre skladovanie kvapalín, tlakových fliaš a ďalších nebezpečných látok.

  • Havarijné súpravy a sorbenty, ktoré pomôžu napríklad pri úniku nebezpečných látok a kvapalín.

Predchádzajte aktívne riziku úrazov elektrickým prúdom - správnym značením, ale aj preškolením svojich zamestnancov - a urobte maximum pre bezproblémovú prevádzku. Radi vám pomôžeme.