E-shop Skladovanie nebezpečných látok Skladovanie tlakových fliaš a príslušenstvo
Cena
Tags
Počet tlakových fliaš
Požiarna odolnosť

Skladovanie tlakových fliaš a príslušenstvo

Tlakové fľaše patria k takým výrobkom v sklade, ktoré podliehajú prísnym predpisom vzhľadom k vysokej pravdepodobnosti vzniku nebezpečenstva.

Skladovanie tlakových fliaš je ovplyvnené tým, či sú TL skladované vonku alebo vnútri budov s podmienkou, že každý sklad musí tvoriť samostatný požiarny úsek. Každý požiarny úsek musí mať samostatný východ do voľného priestoru. Prázdne nádoby sa skladujú rovnakým spôsobom ako plné.

Tlakové fľaše nesmú byť skladované:

- v podzemných skladoch (s výnimkou projektom riadne odôvodnených prípadoch, napr. Pri stavbe metra a iných podzemných stavieb, v takýchto prípadoch musí byť sklad vybavený zariadením pre detekciu plynov) .Tlakové fľaše so stlačeným vzduchom a kyslíkom môžu byť skladované v skladoch umiestnených pod úrovňou zeme.

- v schodiskových šachtách a odpočívadlách, na chodbách, vo vstupných halách, v úzkych dvoroch, v prejazdoch, pasážach a ich bezprostrednom najbližšom okolí.

- na vonkajších schodiskách

- na špeciálne značených únikových cestách

- v garážach

- v dielňach a pracovniach

- spoločne s rádioaktívnymi látkami, žieravinami a inými nebezpečnými látkami.

- v horizontálnej polohe

- bez zaistenia proti pádu

- bez označenia skladovaného plynu

Sklady tlakových fliaš vnútri aj mimo budov

V tejto ponuke nájdete veľmi kvalitné skrine s dvojnásobnou povrchovou úpravou pre skladovanie tlakových fliaš a skrine na skladovanie propán-butánových fliaš.

Vonkajšie sklady tlakových fliaš

V tejto ponuke nájdete klietky pre vonkajšie skladovanie tlakových fliaš do priemeru 22 cm.

Príslušenstvo pre bezpečnú manipuláciu s tlakovými fľašami

Špeciálne vozíky, rudle a stojany pre tlakové fľaše.

|< < 1 2 > >|