Ekológia

Ekológia je široký pojem. V HAPPY ENDe sa zameriavame na:

  • skladovanie nebezpečných látok,
  • riešenie ich únikov
  • nakladanie s odpadmi.

V týchto oblastiach máme dlhoročné skúsenosti a vysokú odbornosť. Nájdete u nás riešenia na najvyššej úrovni.

 

 

Čo vám to prinese?

Predídete možnej ekologickej havárii a zbytočným nákladom na odstránenie jej následkov, prípadne ju zlikvidujete efektívne a správne. Taktiež sa vyhnete vysokým sankciám za nedodržanie platnej legislatívy. A mať dobré meno, ak ide o starostlivosť o životné prostredie, je pre firmu stále väčší a väčší plus.

 

 

RIZIKO: ekologická havária
RIEŠENIE: produkty pre správne skladovanie nebezpečných i iných látok

Riziko ekologických havárií nepodceňujeme, a preto v našom portfóliu nájdete celú škálu produktov pre správne skladovanie nebezpečných látok, ale i bežných kvapalín a plynov. Vyberať môžete medzi rôznymi záchytnými vaňami, bezpečnostnými skriňami, záchytnými vaničkami apod. V tejto oblasti sa prevencia nepochybne vyplatí aj vám. Ochránite tak:

  • svoje zdravie aj zdravie ostatných,
  • životné prostredie
  • a v neposlednom rade vybavenie svojej prevádzky.

 

RIZIKO: neefektívna a neekologická likvidácia únikov kvapalín alebo havárií
RIEŠENIE: prostriedky pre ich rýchlu a ekologickú likvidáciu

Čo ak k nejakej havárii alebo úniku nebezpečnej látky predsa len dôjde? Alebo čo ak vo svojej prevádzke nemôžete zabrániť všetkým únikom kvapalín? Dodáme vám prostriedky, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou, aby ste haváriu alebo akýkoľvek únik mohli zlikvidovať rýchle a ekologicky. Čo konkrétne to môže byť?

 

RIZIKO: nakladanie s odpadmi v rozpore s platnou legislatívou
RIEŠENIE: prostriedky pre dočasné skladovanie odpadov

Ďalšou veľkou oblasťou v ekológii je nakladanie s odpadmi. Jedná sa o dlhý proces. My sa zameriavame na prostriedky pre dočasné skladovanie odpadov, tzn. skladovanie pred ich odvozom. Pomocou našich nádob odpady taktiež ľahko roztriedite, a to tak ako vo vnútri, tak aj vonku. A nepochybne vo vašej prevádzke popri komunálnom odpade vzniká aj odpad pri výrobe. Naše kontajnery využijete aj tam.