Riešenie Bezpečnosť Prevencia pracovných úrazov

Prevencia pracovných úrazov

RIZIKO: poškodenia zdravia pri jednostrannom zaťažení
RIEŠENIE: správna ergonómia

Nepodceňujeme pohodlie zamestnancov pri výkone ich práce. Výsledky mnohých štúdií dokazujú, že správna ergonómia nielen chráni zdravie zamestnancov a zvyšuje ich komfort, ale tiež prispieva k ich efektivite. Docielite toho napríklad pomocou našich špeciálnych protiúnavových rohoží alebo nástrojov s ergonomickými rukoväťami.