Riešenie Ekológia Riešenie úniku kvapalín

Riešenie úniku kvapalín

RIZIKO: neefektívna a neekologická likvidácia únikov kvapalín alebo havárií
RIEŠENIE: prostriedky pre ich rýchlu a ekologickú likvidáciu

Čo ak k nejakej havárii alebo úniku nebezpečnej látky predsa len dôjde? Alebo čo ak vo svojej prevádzke nemôžete zabrániť všetkým únikom kvapalín? Dodáme vám prostriedky, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou, aby ste haváriu alebo akýkoľvek únik mohli zlikvidovať rýchle a ekologicky. Čo konkrétne to môže byť?