Riešenie Ekológia Prevencia a likvidácia havárií

Prevencia a likvidácia havárií

Urobte maximum pre to, aby ste sa vyhli havárii a jej následnej likvidácii. Vďaka našim službám a produktom má každý pracovný deň šťastný koniec.

Nedôslednosť, ľudská nepozornosť, ale aj "obyčajná" porucha stroja alebo zariadenia. To sú najčastejšie príčiny havárií. Ako tých rozsahom drobných, tak aj tých, ktoré majú ďalekosiahle dôsledky nielen pre životné prostredie, kvalitu ovzdušia, kvalitu vody a biodiverzitu, ale aj pre zdravie a životy ľudí.

Nečakajte na okamih, kedy už bude " neskoro", a venujte sa prevencii:

  • Vyhnete sa veľkým škodám na strojoch, materiáloch a inom majetku, ale predovšetkým na zdraví ľudí.

  • Predídete problémom s prerušením výroby a nedodržaním termínov.

  • V prípade havárie znížite náklady na likvidáciu škôd a nápravné opatrenia.

Produkty HAPPY ENDU používajú aj bezpečnostné záchranné zložky, či už pri odstraňovaní následkov dopravných nehôd, únikoch nebezpečných látok, alebo pri požiaroch.