E-shop LOCKOUT TAGOUT Stanice LOCKOUT TAGOUT
Cena
Tags

Stanice LOCKOUT TAGOUT

Stanica LOCKOUT TAGOUT slúži na uskladnenie prvkov systému LOTO v čase, keď nie sú používané. Stanice jednotlivé prvky uskladňujú na jednom dohodnutom mieste. V tejto ponuke nájdete:

Prenosné systémy - brašne a uzamykateľné prenosné skrinky, ktoré slúžia pracovníkom odstavujúcim zariadenia na to, aby prvky LOTO systému mohli pohodlne a bezpečne doniesť k miestu, kde budú použité a po použití ich opäť umiestniť do brašne, aby mohli byť pripravené pre ďalšie odstávky a opravy .

Stabilné systémy - určené pre stabilné umiestnenie v kancelárii vedúceho pracovníka, ktorý nesie zodpovednosť za určitý úsek. Nájdete tu voľné závesné systémy a tiež uzamykateľné skrinky pre zámky systému LOCKOUT TAGOUT. Tieto systémy umožňujú mať poriadok a prehľad o tom, ktoré prvky sú umiestnené v prevádzke ktoré je ešte možné použiť a tiež či po skončení akcie sa opäť všetky vrátili späť na svoje miesto, aby mohli nabudúce s rovnakým úspechom chrániť zdravie, zariadenia a suroviny.