Cena
Tags
Mechanická odolnosť
Trieda protišmykovosti
Svietivosť
Vhodné použitie
Farba

Podlahové značky

Podlahové značky sú vyrobené z odolného materiálu so zdrsneným povrchom s triedou protišmykovosti R10. Majú výbornú priľnavosť k čistému a hladkému povrchu. Tieto značky môžu výrazne napomôcť k zníženiu výskytu pracovných úrazov. V tejto ponuke nájdete svietiace fotoluminiscenčné podlahové značky na označenie únikových ciest pre prípad výpadku elektrickej energie na osvetlenie. A ďalej tu nájdete aj podlahové nesvietiace značky, ktoré pomáhajú lepšej informovanosti pracovníkov.

- o tom, aké ochranné pomôcky je nutné použiť pre ochranu svojho vlastného zdravia - Príkazové značky      v  modro/bielom prevedení

- o tom, aké nebezpečenstvá sa môžu v danom priestore vyskytovať - Výstražné značky v čierno/žltom prevedení

- o tom, čo je v danom priestore zakázané - Zákazové značky v červeno/čierno/bielom prevedení

- o tom, kde sa nachádza dôležité zariadenie - Informačné značky v červeno/bielom prevedení

|< < 1 2 > >|