Riešenie Bezpečnosť Ochrana pracovníkov pred nákazou

Ochrana pracovníkov pred nákazou

RIZIKO: šírenie nákazy
RIEŠENIE: osobné ochranné pomôcky

Nám všetkým ide o to, aby sme chránili jeden druhého pred šírením možnej nákazy. Preto sa snažíme mať neustále k dispozícii kompletnú sadu osobných ochranných pomôcok.