E-shop Bezpečnostné značenie Fotoluminiscenčné značky
Cena
Tags
Splňuje normu
Svietivosť
Vhodné použitie
Rozmery výrobku

Fotoluminiscenčné značky

Fotoluminiscenčné značky sú určené pre ľahké rozpoznanie únikových ciest a umiestnenie prostriedkov protipožiarnej ochrany. Od 1.1.2003 je platné Nariadenie vlády č. 11/2002 Zb., Ktoré stanovuje, že informatívne značky pre únik a evakuáciu osôb a značky prekážok na únikových cestách musia byť aj pri prerušení dodávok elektrickej energie viditeľné a rozpoznateľné minimálne po dobu nevyhnutne nutnú k bezpečnému opusteniu objektu. Fotoluminiscenčné bezpečnostné značenie EverGlow spĺňa požiadavky ČSN ISO 17398. V našej ponuke nájdete fotoluminiscenčné značky s rôznou svietivosťou a s rôznou dĺžkou dosvitu v dvojitom prevedení: ako samolepiacu fóliu a ako hliníkovu tabuľku so samolepiacim podkladom. Pre Vašu jednoduchú orientáciu slúži toto vodítko:

Alu HI 150 - hliníkové tabuľky s hrúbkou 0,2 mm, 0,56 mm, a 1,5 mm, so svietivosťou po 10 minútach 150 mcd / m2. Sú vhodné pre oblasti a priestory s hodnotou osvetlenia vyššou ako 25 Lux. Doba dosvitu je 2100 minút. Nájdete pod katalógovým číslom 15.xxxx

Alu HI 300 - hliníkové tabuľky s hrúbkou 0,2 mm, 0,56 mm a 1,5 mm, so svietivosťou po 10 minútach 300 mcd / m2. Sú vhodné pre oblasti a priestory s hodnotou osvetlenia vyššou ako 15 Lux. Doba dosvitu je 4100 minút. Nájdete ich pod katalógovým číslom 17.xxxx

Fólia HI 150 - značky na samolepiacej fólii s hrúbkou 0,1 mm sa svietivosťou po 10 minútach 150 mcd / m2. Sú vhodné pre umiestnenie na hladkých plochách v priestoroch s hodnotou osvietenie vyššou ako 25 Lux. Doba dosvitu je 2100 minút. Nájdete ich pod katalógovým číslom 38.xxxx

Triple Loading - značenie, ktoré potrebuje k svetelnému nabitiu 3x menej času než bežné značky. Sú vhodné pre priestory, kde sa svieti len občas - napríklad kotolne, káblové kanály, pivnice, spoločné priestory obytných budov ... Nájdete ich pod katalógovým označením TLxx
|< < 1 2 3 4 > >|