E-shop Podlahové značenie a protišmykové prostriedky Nízkoúrovňové fotoluminiscenčné značenie podľa ČSN ISO 16069
Cena
Tags
Svietivosť
Vhodné použitie
Farba

Nízkoúrovňové fotoluminiscenčné značenie podľa ČSN ISO 16069

V tejto ponuke nájdete nízkoúrovňové fotoluminiscenčné systémy podľa STN ISO 16069, ktoré v prípade havárií a rizikových situácií, môžu eliminovať paniku ľudí pri použití únikových ciest. Podrobná štúdia Technickej univerzity v Ilmenau porovnávala pocit bezpečia u osôb v ohrození pri použití elektricky napájaných a fotoluminiscenčných únikových systémov a dospela k jednoznačnému výsledku. V nebezpečnej situácii, ako je napr. požiar, je zreteľnou výhodou použitia fotoluminiscenčných a nízkoúrovňových orientačných únikových systémov. Ľudia sa cítia bezpečnejšie, orientácia je ľahšia a nebezpečenstvo vzniku paniky je tak výrazne nižšie. V neposlednom rade umožňujú fotoluminiscenčné únikové systémy kratšiu dobu úniku a znižujú riziko zranenia na únikovej ceste.

Súčasťou tohto systému sú hliníkové profily rôznych tvarov a veľkostí s vloženými fotoluminiscenčnými plochami.

Výhodou tohto systému je jednoduchá montáž, demontáž a dlhodobá životnosť.

Ďalej v tejto ponuke nájdete profily pre umiestnenie na schodnice, na steny a ostenia únikových otvorov. Pre zvýšenie orientácie je možné použiť ďalšie prvky - orientačné značenie - šípky a piktogramy.