Partnerstvo

Partnerstvo


HAPPY END partnerom BOZPforum.cz

HAPPY END sa stal partnerom BOZPforum.cz. Spolupráca týchto dvoch nezávislých subjektov má spoločný cieľ: posilniť prevenciu a osvetu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Kým profesijný portál BOZPforum.cz poskytuje platformu pre diskusiu odborníkov i širokej verejnosti, HAPPY END ponúka praktické produktové riešenia a služby. Nové odborné partnerstvo tak prináša užívateľom zaujímavú pridanú hodnotu.

BOZPforumHAPPY END je partnerom globálnej kampane ISSA: VISION ZERO

HAPPY END sa pripojil ku globálnej kampani International Social Security Association (ISSA) na podporu budúcnosti bez pracovných úrazov pod názvom: Vision Zero. Kampaň je zameraná na vytváranie pracovísk, ktoré kladú vysoký dôraz na bezpečnosť a zdravie pri práci.

Bezpečné a zdravé pracovné podmienky nie sú len morálnou a legislatívnou požiadavkou, ale vyplácajú sa aj ekonomicky. To dokazuje aj mezinárodná štúdia návratnosti investícií do prevencie, podľa ktorej každý vložený dolár do BOZP sa môže vrátiť, a to až dvojnásobne.

Podporte tiež Vision Zero a môžeme spoločne vytvárať pracovné podmienky, ktoré prispievajú k zdraviu a spokojnosti pracovníkov a zvyšujú ziskovosť vášho podnikania.

Pre viac informácií: http://visionzero.global