Čistota

Pomôžeme vám, aby ste vo výrobných prevádzkach a skladoch dodržali aj tie najvyššie štandardy:

  • čistoty,
  • organizácie
  • hygieny,

a to v bežných aj špecifických podmienkach.

 

 

Čo vám to prinesie?

Znížite úrazovosť, zaistíte svojim zamestnancom zdravé pracovné prostredie, zvýšite efektivitu, minimalizujete zbytočné náklady a prispejete k dobrej imidž svojej firmy.

 

 

PROBLÉM: výrobky nižšej kvality
RIEŠENIE: prostriedky na zabezpečenie čistej výroby

Každá výrobná prevádzka chce produkovať výrobky tej najvyššej kvality. Pracovníci preto musia pravidelne čistiť stroje a vykonávať ich údržbu. My sme tu na to, aby sme vám v ktorejkoľvek fáze pracovného postupu poskytli prostriedky, pomocou ktorých zaistíte maximálnu čistotu výroby a vo finále aj výrobku. Či už potrebujete zotrieť rozliatu kvapalinu zo stola, utrieť stroj v rámci údržby, alebo vyleštiť svoj koncový produkt, máme pre vás vhodné priemyselné utierky.

 

PROBLÉM: riziko úrazu
RIEŠENIE: produkty pre dodržiavanie štandardov čistoty

V čistom pracovnom prostredí sa zamestnanci cítia dobre a bezpečne. Čistý stôl alebo podlaha často idú ruka v ruke s elimináciou pracovných úrazov. Ak zodpovedne dodržiavate štandardy čistoty, vaši zamestnanci sú spokojnejší a pracujú efektívnejšie. S našimi produktmi si poradíte s upratovaním mimo, a to aj v zime, aj nečistotami okolo vchodov alebo vo vnútri objektu.

 

PROBLÉM: nezorganizovaná prevádzka a nedostatočná informovanosť
RIEŠENIE: systém 5S a rôzne informačné systémy

Štandardy čistoty úzko súvisia so štandardmi organizácie. Overený je systém 5S, kde všetko má svoje miesto. Výsledok? Opäť menej úrazov, vyššia efektivita, nižšie náklady ... Ďalším štandardom organizácie je skvelá informovanosť, každého o všetkom potrebnom. S našimi informačnými systémami od násteniek po rôzne rámčeky toho docielite aj vo svojej prevádzke.

 

PROBLÉM: riziko infekcie
RIEŠENIE: prostriedky pre dodržiavanie štandardov hygieny

Osobná hygiena je na každom z nás. Avšak je nevyhnutná, ak chceme pracovať v príjemnom prostredí alebo predchádzať šíreniu infekcií. Vďaka nášmu sortimentu poskytnete svojim zamestnancom prostriedky ako je šetrná, ale účinná dezinfekcia, rôzne papierové utierky, toaletný papiermnoho iného.