Cena
Tags

Elektrické riziko

V tejto ponuke nájdete pomôcky pre zaistenie elektrických ističov pri práci na elektrickom zariadení, kedy je nutné prívod prúdu vypnúť a bezpečne zaistiť proti zapnutiu v čase, keď sú vykonávané opravy a údržba. Používaním pomôcok LOCKOUT TAGOUT - elektrické riziko môžete veľmi znížiť pravdepodobnosť vzniku úrazov elektrickým prúdom alebo úmrtia pracovníkov, rovnako ako pravdepodobnosť vzniku požiarov.