Získali sme medailu EcoVadis

EkologiaHappy End
Získali sme medailu EcoVadis

Máte doma nejakú medailu? Či už je z nejakého závodu profesionálov, alebo hobíkov, určite ste hrdí na tú drinu, ktorá je za tým, aby ste ju získali. Presne tak sme teraz hrdí na cestu, ktorú naša materská spoločnosť HAPPY END CZ, a.s. ušla, aby obsadila štvrtú priečku v ratingu EcoVadis. A pretože jednou z našich hodnôt sú ambície – chuť neustále sa zlepšovať – tak sa jej bronzová medaila rozhodne nestačí a usiluje nielen o zlato, ale snáď aj o platinu, ktorá je v tomto prípade najcennejšia. Čo všetko sa ale za hodnotením EcoVadis vlastne skrýva?

Obsah tohto článku:

 1. ČO JE ECOVADIS?
 2. AKO HODNOTENIE PREBIEHA?
 3. MY MÁME BRONZ
 4. DETAILNEJŠÍ POHĽAD NA VÝSLEDKY HODNOTENIA


Čo je EcoVadis?

EcoVadis je nezávislá medzinárodná spoločnosť, ktorá ako jediná poskytuje univerzálne hodnotenie/rating spoločenskej zodpovednosti firiem alebo ich CSR (Corporate Social Responsibility) aktivít a udržateľnosti ich globálnych dodávateľských reťazcov.


Ako hodnotenie prebieha?

EcoVadis hodnotí 21 kritérií v 4 oblastiach. Tými sú:

 1. životné prostredie,
 2. dodržiavanie pracovných a ľudských práv,
 3. etika alebo tiež spravodlivé obchodné praktiky vo vzťahoch so zákazníkmi a dodávateľmi
 4. a udržateľný nákup.

Metodika hodnotenia vychádza z medzinárodne uznávaných štandardov, ako je Global Reporting Initiative (GRI), United Nations Global Compact (UNGC) alebo ISO 26000, a spočíva v analýze informácií obsiahnutých v predložených dokumentoch a z dotazníkov, ktoré musí hodnotená firma vyplniť. Keď v ratingu dosiahnete podľa bodovania platného od 1. januára 2023 aspoň 50 bodov zo 100, získate certifikát potvrdzujúci váš výkon v oblastiach CSR a udržateľnosti a k tomu ocenenie v podobe medaily.

Na základe celkového ratingu dostanete od EcoVadis feedback a odporúčania a spoznáte svoje silné aj slabé stránky, takže svoj výkon v oblasti CSR a udržateľnosti môžete ďalej zmysluplne zlepšovať.


My máme bronz

V máji 2023 naša materská spoločnosť HAPPY END CZ, a.s. získala od EcoVadis bronzovú medailu. Tá je pre nás uznaním na medzinárodnej úrovni a pre našich zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov dôkazom toho, že sme dôveryhodný a transparentný partner, ktorému budúcnosť ľudskej spoločnosti a našej planéty nie je ľahostajná. Bronz nám samozrejme nestačí a úsilie o zlatú a následne platinovú medailu sa už teraz premieta do našej firemnej stratégie a vízie.

Certifikát EcoVadis – bronzová medaila


Detailnejší pohľad na výsledky hodnotenia

Hodnotenie EcoVadis je z veľkej časti o transparentnosti. Pozrime sa preto na naše výsledky podrobnejšie:

Celkom HAPPY END CZ, a.s. získal 57 bodov zo 100. Striebro nám teda uniklo iba o 2 body. V jednotlivých oblastiach to potom bolo:

 • 60 bodov za životné prostredie,
 • 60 bodov za pracovné a ľudské práva,
 • 60 bodov za etiku vo vzťahoch so zákazníkmi a dodávateľmi
 • a 50 bodov za udržateľný nákup.

Uveďme si výsledné hodnotenie aj graficky:

Percentilový graf a celkové skóre

Z uvedeného percentilového grafu vyplýva, že so svojim ratingom sa HAPPY END CZ, a.s. pohybuje na úrovni 70. percentilu, a je tak medzi 12% top firmami, ktoré v našom odbore EcoVadis zatiaľ hodnotil.

Vo všetkých oblastiach máme od EcoVadis konkrétne doporučenia na zlepšenie, na ktorých už pracujeme.