E-shop Skladovanie nebezpečných látok Pracovné nádoby na nebezpečné látky
Cena
Tags

Pracovné nádoby na nebezpečné látky

Bezpečnostné nádoby na skladovanie a manipuláciu s horľavými kvapalinami nájdu svoje uplatnenie na mnohých pracoviskách. Používaním týchto nádob môžete znížiť spotrebu horľavých kvapalín o zbytočne rozliate a zbytočne odparenie. Tým môžete znížiť riziko vzniku požiaru a výbuchu na minimum a zvýšiť bezpečnosť pracoviska. Okrem toho prispejete aj k ochrane pracovného ovzdušia a tým k zvýšeniu pracovnej pohody a k zníženiu celkovej únavy pracovníkov. Takto ušetrenú energiu môžu potom ľudia využiť lepším spôsobom vo svojom voľnom čase pre svoju rodinu, koníčky a záujmy.

Bezpečnostné nádoby sú vyrobené z prevažnej časti z ocele s dvojnásobnou povrchovou úpravou alebo zo špeciálnych plastov. Nádoby sa vyznačujú špeciálnou konštrukciou pre minimalizáciu vzniku nebezpečných situácií tak, aby vyhoveli náročným podmienkam pri používaní.

V tejto ponuke nájdete:

Bezpečnostné nádoby na horľaviny

Úsporné navlhčovacie nádoby

Nádoby na nebezpečný kvapalný odpad

Koše na skladovanie nebezpečných tuhých odpadov