Riešenie Ekológia Skladovanie kvapalín a plynov

Skladovanie kvapalín a plynov

Riešte skladovanie kvapalín a plynov s ohľadom na efektivitu i bezpečnosť. Vďaka produktom a poradenstvu od HAPPY Endu. Sme tu, aby mal každý pracovný deň šťastný koniec.

Ak skladujete väčšie množstvo kvapalín či plynov, môže ich únik spôsobiť značné ťažkosti. Koniec koncov aj voda môže vážne poškodiť vybavenie pracoviska, výrobné technológie, elektroniku alebo elektrické rozvody. Čo potom, keď uniknú horľavé látky, nebezpečné kyseliny alebo plyny.Prečo aktívne riešiť skladovanie kvapalín a plynov?

  • Zvýšite bezpečnosť práce a prevádzky.

  • Zlepšíte čistotu a poriadok na pracovisku.

  • Znížite riziko ohrozenia zdravia zamestnancov i životného prostredia.

  • Vyhnete sa sankciám a postihom za porušenie zákonných požiadaviek.

Neviete, ako začať? Obráťte sa na HAPPY END a naši projektoví inžinieri vám pomôžu s výberom vhodných produktov aj s celkovým riešením skladovania kvapalín a plynov. Od projektu, inštalácie cez zaškolenie až po revízie zariadení.