Riešenie Čistota Organizácia prevádzky s využitím systému 5S

Organizácia prevádzky s využitím systému 5S

PROBLÉM: nezorganizovaná prevádzka a nedostatočná informovanosť
RIEŠENIE: systém 5S a rôzne informačné systémy

Štandardy čistoty úzko súvisia so štandardmi organizácie. Overený je systém 5S, kde všetko má svoje miesto. Výsledok? Opäť menej úrazov, vyššia efektivita, nižšie náklady ... Ďalším štandardom organizácie je skvelá informovanosť, každého o všetkom potrebnom. S našimi informačnými systémami od násteniek po rôzne rámčeky toho docielite aj vo svojej prevádzke.