Strojárstvo

Odbor, v ktorom dlhodobo a výrazne rastie produktivita práce i tržby. Vďaka čistej a usporiadanej prevádzke, správnemu skladovaniu materiálov, ale napríklad aj kvalitnému značeniu ušetríte čas svojich zamestnancov. A čas sú dnes peniaze!

Ponúkame služby a produkty pre bezpečnú, čistú a ekologickú prevádzku. Vďaka tomu:

  • Zvýšite čistotu prevádzky a zároveň s tým bezpečnosť, efektivitu, ale aj spokojnosť zamestnancov.

  • Správne uskladníte kvapaliny, tlakové fľaše aj nebezpečné látky, a predídete tak zbytočným problémom.

  • Efektívne sa popasujete s odpadovým hospodárstvom a znížite záťaž pre životné prostredie.

  • Splníte všetky zákonné normy, podmienky a vyhnete sa problémom.

Pomôžeme vám a vašim zamestnancom k vyššej efektivite, spokojnosti i bezpečnosti. Obráťte sa na nás a spoločne nájdeme riešenie ušité na mieru vašim potrebám.