Cena
Tags
Max. dĺžka
Farba
Hmotnosť
kg

Mobilné a nožnicové zábrany

Zábradlia a mobilné zábrany hrajú významnú úlohu v bezpečnosti prevádzok, kde potrebujete upozorniť na prekážku, chrániť pohybujúce sa osoby a oddeliť pešie zóny od pracovných plôch, vymedziť priestor alebo zakázať vstup na určité miesta.

Mobilné zábradlia a nôžnicové zábrany predstavujú vysokú míru zabezpečenia rizikového miesta. Tam, kde sú nainštalované, je ťažké alebo nemožné zábranu preliezť, podliezť alebo odsunúť. Miesto s vysokým rizikom kolizie alebo úrazu je tak veľmi dobre zabezpečené.