Cena
Tags

Bezpečnostné skrine

Bezpečnostné skrine boli vyvinuté pre bezpečné a prehľadné skladovanie látok, ktoré môžu ohrozovať životné alebo pracovné prostredie svojimi výparmi, reaktívnosťou, horľavosťou a inými nebezpečnými vlastnosťami. Sú vyrobené z vysoko kvalitného oceľového plechu s odolnou povrchovou úpravou práškovou farbou. Nájdete tu skrine s rôznym stupňom ochrany, pre špecifické vlastnosti chemických látok, aby boli čo najlepšie obmedzené nežiaduce úniky, vzájomné reakcie, výpary, vznietenie a pod. Každá skriňa prechádza starostlivou niekoľkostupňovou kontrolou už pri svojej výrobe, montáži a mnohé tu ponúkané produkty sú certifikované.

V tejto ponuke nájdete:

- ekologické skrine - na bezpečné skladovanie látok ohrozujúcich vodu a vodné zdroje

- skrine na skladovanie chemikálií - sú vhodné pre laboratóriá, farmaceutické pracoviská, ale aj pre poloprevádzkové a menšie prevádzkové úseky. Môžete si vybrať riešenie podľa veľkosti skladovaných nádob.

- kombinované skrine sú určené pre bezpečné skladovanie rôznych typov chemických látok, ktoré pre svoje vlastnosti a reaktívnosť nemôžu byť skladované spoločne v jednom priestore. Kombinované skrine ponúkajú veľa rôznych riešení a je možné ponúknuť kombináciu špeciálne pre potreby konkrétneho pracoviska. Týmto riešením je napríklad možné na malom priestore od seba oddeliť horľaviny, látky podporujúce horenie, a pod.

- protipožiarne skrine poskytujú najvyšší stupeň ochrany ako pre pracovníkov aj pre skladované chemikálie. Tieto skrine poskytujú v prípade vzniknutého požiaru dostatočný čas na opustenie pracoviska a pre bezpečný zásah požiarnych záchranných jednotiek. Stupeň ochrany je definovaný ako doba, po ktorú sú skladované chemické látky chránené pred účinkami vysokých teplôt podľa požiadaviek normy STN EN 14470-1 pre horľaviny a podľa normy STN EN 14470-2 na stlačené plyny.

Novinkou je tiež to, že pre certifikované bezpečnostné skrine ponúkame pomoc špeciálne vyškolených a certifikovaných servisných technikov, ktorí pomôžu pri prvej inštalácii a vykonávajú predpísané pravidelné povinné servisné kontroly a prípadnú výmenu chybných súčiastok.

V prípade akýchkoľvek otázok sa preto obracajte priamo na odborných poradcov, ktorí Vám radi pomôžu nájsť optimálne riešenie Vašich problémov.

|< < 1 2 > >|