Riešenie

Riešenie

Bezpečnosť

BEZPEČNOSŤ pre HAPPY END znamená ochranu zdravia zamestnancov a zabránenie škodám na majetku vo výrobe a skladoch.

 

Pozrite sa na izometrickú mapu a prehľad rizík a riešení. Zistite, kde jednotlivé riešenia uplatníte vo svojej prevádzke. (Kvôli veľkosti sa mapa nezobrazí na niektorých mobilných zariadeniach.)

Čistota

ČISTOTA pre HAPPY END znamená dodržanie štandardov čistoty, organizácie a hygieny vo výrobe a skladoch.

 

Pozrite sa na izometrickú mapu a prehľad rizík a riešení. Zistite, kde jednotlivé riešenia uplatníte vo svojej prevádzke. (Kvôli veľkosti sa mapa nezobrazí na niektorých mobilných zariadeniach.)

Ekológia

EKOLÓGIA pre HAPPY END znamená skladovanie nebezpečných látok, riešenie ich únikov a nakladanie s odpadmi.

 

Pozrite sa na izometrickú mapu a prehľad rizík a riešení. Zistite, kde jednotlivé riešenia uplatníte vo svojej prevádzke. (Kvôli veľkosti sa mapa nezobrazí na niektorých mobilných zariadeniach.)