Riešenie Zdravotníctvo

Zdravotníctvo

Mikróby, baktérie, vírusy, huby, nebezpečný biologický odpad, ale aj takzvané nemocničné infekcie, ktorými každý rok ochorie približne 200 000 pacientov. To všetko sú výzvy, s ktorými zdravotníckemu personálu pomáhame aj my.

Bezpečnosť, hygiena aj práca s nebezpečným odpadom sa aj vďaka nám zlepšuje:

  • Dodávame sorbenty, vďaka ktorým je likvidácia úniku kvapalín v zdravotníckych zariadeniach jednoduchšia a bezpečnejšia.

  • Dodávame potreby pre hygienu vrátane certifikovaných utierok pre tzv. CLEANROOM.

  • Pomáhame so skladovaním kvapalín, tlakových fliaš i chemikálií.

  • Zabezpečujeme technické vybavenie pre odpadové hospodárstvo.

Úroveň zdravotníctva sa meria tiež úrovňou čistoty. A my prispievame k tomu, aby naši odberatelia patrili k špičke. Ozvite sa aj vy, spoločne nájdeme riešenie na mieru.