Cena
Tags
Druh sorpcie
Sorpčná kapacita
l

Havarijné súpravy

MAŤ HAVARIJNÚ SÚPRAVU = BYŤ PRIPRAVENÝ NA KAŽDÚ SITUÁCIU. Havarijná súprava je preventívny prostriedok pre prípad neočakávanej havárie. V našej ponuke nájdete širokú škálu havarijných súprav rôznej veľkosti, obsahu a zamerania na riziká, ktoré môžu pomôcť zabezpečiť ochranu prostredia. Základné vybavenie súpravy tvoria:

1. ochranné pomôcky pre pracovníkov, aby bolo zabezpečené ich bezpečie a zdravie
2. havarijné tmely, ktoré slúžia k rýchlej oprave prasknutých nádrží s unikajúcou nebezpečnou látkou. S ich pomocou možno značne obmedziť škody, pretože unikne menej kvapaliny ako bez tejto pomoci
3. sorpčné prostriedky, ktoré vymedzia oblasť úniku nebezpečnej kvapaliny a tiež ich zároveň absorbujú a odstraňujú ich nebezpečné pôsobenie
4. tesniace prostriedky, ktoré pomôžu utesniť kanalizačné vpusti a tým zabrániť vniknutiu nebezpečných látok do odpadových stôk a čistiarní odpadových vôd
5. prostriedky, ktorými možno vymedziť miesto havárie a signalizovať nebezpečenstvo pre ostatných za nepriaznivých poveternostných podmienok a v tme
6. ADR súpravy obsahujú špeciálnu výbavu stanovenú zákonom
7. prostriedky pre upratovanie a prepravu nebezpečných odpadov - zvyšky tmelov a nasiaknuté sorbenty. Obaly umožňujú bezpečnú prepravu nebezpečných odpadov na miesto ich likvidácie
8. obal havarijnej súpravy, ktorý zabezpečí dobrú dostupnosť prostriedkov HS, mobilitu a ochranu po celú dobu pred aktuálnym použitím.

Novo ponúkame aj doplnky do havarijných súprav, a tak si môžete jednoducho dokúpiť spotrebované časti a mať svoju havarijnú súpravu stále pripravenú. Je tiež samozrejme možné si objednať špeciálnu atypickú havarijnú súpravu zloženú presne podľa Vašej potreby.

|< < 1 2 3 4 > >|