Cena
Tags
Druh sorpcie
Sorpčná kapacita
l

Havarijné súpravy

Mať havarijnú súpravu znamená byť pripravený na každú nehodu spojenú s únikom kvapalín. Môžete vďaka nej rýchlo a účinne reagovať na náhlu haváriu, ktorá by mohla byť nebezpečná pre zdravie osôb alebo životné prostredie.

Čo by mala obsahovať havarijná súprava?

 1. ochranné pracovné pomôcky
 2. havarijné tmely na rýchlu opravu prasknutých nádrží alebo potrubí obsahujúcich nebezpečnú látku
 3. sorpčné prostriedky, ktoré rýchlo zabránia šíreniu úniku nebezpečnej kvapaliny
 4. tesniace prostriedky, ktoré utesnia kanalizačné vpusty, a tak zamedzia vniknutiu nebezpečných látok do odpadových stok
 5. výstražné prostriedky, ktorými vymedzíte miesto havárie a označíte nebezpečenstvo pre ostatných aj za nepriaznivých poveternostných podmienok alebo v tme
 6. upratovacie prostriedky na prepravu nebezpečných odpadov na miesto ich likvidácie a ich upratovanie
 7. obal havarijnej súpravy, vďaka ktorému budú prostriedky v nej obsiahnuté dobre dostupné, súprava bude mobilná a chránená

Prečo sa havarijnú súpravu oplatí používať?

1. Chránite životné prostredie:

Minimalizuje ekologické škody. Spĺňa zákonné požiadavky stanovené:

 • Vodným zákonom č. 364/2004 Z. z. , vyhláškou č. 200/2018 Z. z. (ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu 
 • smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES ustanovujúcu rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti vodnej politik

2. Chránite zdravie osôb:

 • Naše havaríjné súpravy obsahujú osobné ochranné pomôcky pre použitie v prípade havárie. Zamestnávateľovi navyše pomáhajú uspokojiť zákonné povinnosti uvedené zákonníkom práce (zákon č. 124/2006 Z. z.).

 

3. Šetríte tak čas a peniaze:

 • Včasné použitie havarijnej súpravy môže minimalizovať rozsah škôd a výšku nákladov spôsobených haváriou, alebo im dokonca zamedziť.

Nový dizajn

Nedávno sme v HAPPY ENDe inovovali ich dizajn – všetky sú teraz polepené veľkými etiketami s jasným označením a prehľadným návodom na použitie v slovenčine. Farba veka a farba na etikete napovie, o aký typ súpravy sa jedná:

 • čierna: univerzálna,
 • modrá: olejová
 • žltá: chemická. 

Do havarijnej súpravy ponúkame aj doplnky, takže si spotrebované časti môžete jednoducho dokúpiť a mať súpravu stále pripravenú. Tiež si môžete objednať špeciálnu, atypickú havarijnú súpravu zloženú presne podľa vašich potrieb.

Obsah havarijní soupravy.

 

 

|< < 1 2 3 > >|