Cena
Tags
Hmotnosť
kg
Druh sorpcie
Sorpčná kapacita
l
Značka

Sypké sorbenty

Sypké sorbenty sú efektívne, jednoduchou a rýchlou pomocou pre odstránenie menšieho množstva rozliatych kvapalín na väčšej ploche. Sú dobrou voľbou v prípade pevných, ale zároveň poréznych povrchov. Naviac sa dostanú aj do ťažko prístupných miest.

Výhody:

    
• jednoduché, bezpečné použitie a dávkovanie

    • sú chemicky odolné voči väčšine prevádzkových kvapalín a väčšine chemikálií

    • neuvoľňujú už nasatou kvapalinu, a tak zamedzujú ďalšiemu šíreniu

    • zabraňujú vzniku klzkých miest

    • znižujú riziko vzniku a šírenia požiarov

    • urýchľujú, uľahčujú a zlepšujú kvalitu upratovania

    • sú biologicky odbúrateľné, a preto nepredstavujú záťaž pre životné prostredie


Kde sa najviac používajú:

Sú ideálne pre použitie na cestách pri odstraňovaní následkov dopravných nehôd, ale svoje uplatnenie nájdu aj vo výrobných halách, prevádzkach, na stavbách, v poľnohospodárskych podnikoch a v lesnom hospodárstve.

Druhy sorbentov:

    
Univerzálne upratovacie sorbenty - absorbujú emulzie, tuky, ropné látky, vodu a vodné roztoky

    
Olejové sorbenty - sú vhodné pre odstránenie kvapalín na ropnej báze, olejov a tukov

    
Chemické sorbenty - sú odolné voči väčšine nebezpečných kvapalín vrátane kyselín a hydroxidov