Technické havárie, požiare, dopravné nehody, únik nebezpečných látok. Pri svojich zásahoch príslušníci používali tiež materiál a produkty od HAPPY ENDu.

Sorbenty, norné steny, filtre, ale aj výstražné značenie alebo lekárničky. Vďaka tomu môžu príslušníci IZS:

  • Efektívne a rýchlo likvidovať následky nehôd. Či už dopravných, alebo technických.

  • Zasiahnuť pri úniku nebezpečných látok a urobiť maximum pre ochranu životného prostredia.

  • Rýchlo zabezpečiť požiar, ale aj následnú likvidáciu jeho následkov.

Naše produkty prispievajú k tomu, aby bola práca nielen hasičov, ale všetkých zložiek integrovaného záchranného systému bezpečná, rýchla a efektívna.