E-shop Bezpečnostné značenie Výstražné a orientačné značenie
Cena
Tags
Farba
Dĺžka pásky
m
Šírka
Smer pruhu
Materiál
Trieda retroreflexie

Výstražné a orientačné značenie

Výstražné a orientačné značenie umožňuje lepšie vidieť dôležité časti strojných zariadení a únikových ciest. Toto značenie pomáha lepšej orientácii v priestore za zhoršených svetelných podmienok. V tejto ponuke nájdete:

Výstražné fotoluminiscenčné značenie - svieti aj v prípadoch bez dodávok elektrického prúdu a náhradného osvetlenia. Po určitú dobu vydáva zelenožlté svetlo, ktoré pomáha orientácii v priestore budov, schodísk, technologických celkov, montážnych hál a skladísk. Upozorňuje prítomné osoby o možných prekážkach a nebezpečenstvách a tým prispieva k zníženiu rizika vzniku stresových situácií a paniky. Fotoluminiscenčné značenie je dostupné vo forme fóliových pásik alebo vo forme hliníkových pások a profilov.

Výstražné nesvietiace značenie - pomáha lepšej orientácii v priestore. Sú to odolné pásky s výraznými farebnými šikmými pruhmi pre označenie nebezpečných hrán a rohov, prípadne k vymedzeniu dôležitých zón. Sú odolné voči olejom a rôznym druhom chemikálií. Možno ich použiť aj vo vonkajšom prostredí.

Orientačné fotoluminiscenčné značenie - je vhodné pre vyznačenie odporúčaného smeru pohybu v prípade výpadku elektrickej energie a tým aj osvetlenia. Tu nájdete pásky so smerovými šípkami a tiež fólie k vytvoreniu svojho vlastného orientačného systému.

Fotoluminiscenčné farby - pre vytvorenie špeciálnych typov fotoluminiscečného značenia, pre bodové i veľkoplošné značenia. Tu nájdete ekologický disperzný fotoluminiscenčný systém a odolný epoxidový fotoluminiscenčný systém.

|< < 1 2 > >|