Prispievame k čistote a bezpečnosti v mnohých obciach, ktoré sú v Slovenskej republike. Naše produkty pomáhajú s riešením odpadového hospodárstva, zvyšujú bezpečnosť, prispievajú k čistejšiemu a ekologickejšiemu prostrediu.

Radi spojíme sily aj s vašou obcou. Dodáme:

  • Kontajnery, popolnice aj koše na triedený odpad a zlepšíme odpadové hospodárstvo vo vašom meste či obci.

  • Všetko pre zimnú údržbu. Od posypových vozíkov až po posypový materiál.

  • Bezpečnostné značky, zábrany, dopravné zrkadlá, značenie pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov.

  • Sorbenty, havarijné súpravy a ďalší materiál ako prvá pomoc pri úniku kvapalín vrátane nebezpečných látok.

Potrebujete poradiť? Navrhnúť riešenie, ktoré bude komplexné a zároveň ušité na mieru vašim potrebám? Ozvite sa našim špecialistom.