Cena
Tags

Protipožiarne skrine

Protipožiarne skrine sú určené pre skladovanie horľavých látok a stlačených plynov v súlade s požiadavkami noriem ČSN EN 14470-1 a ČSN EN 14470-2. Tento spôsob skladovania horľavín na pracovisku výrazne prispieva k vyššej bezpečnosti.

V našej ponuke nájdete certifikované požiarne skrine s požiarnou odolnosťou 30 minút a 90 minút. To v praxi znamená, že tieto skrine ponúkajú určitý čas 30 alebo 90 minút od začiatku požiaru pre bezpečnú evakuáciu ľudí z priestoru zasiahnutého požiarom a tiež čas na zásah záchranárov a hasičov bez nebezpečenstva výbuchu.

Pri teplote okolia 50 °C dôjde k automatickému uzavretiu dverí a pri teplote okolia 70 °C dôjde k uzavretiu prieduchov ventilačného systému, takže ohriate pary už nemôžu zo skrine unikať a prispievať k ďalšiemu šíreniu požiaru. Oceľové súčasti sú konštruované tak, že pri dosiahnutí vyššej teploty samovoľne odpadnú a uskladnené horľaviny sú uzavreté v utesnenom nehorľavom korpuse. Toto opatrenie bráni zraneniu záchranárov, ktoré by mohlo vzniknúť prudkým vystrelením vplyvom vnútorného pnutia.

Skrine sú vždy vybavené záchytnou vaňou, ktorej objem určuje maximálny povolený objem skladovaných kvapalín s rezervou 10%. Okrem toho možno police aj záchytnú vaňu dovybaviť polyetylenovými chemicky odolnými vložkami pre zaistenie únikov agresívnych látok.

Protipožiarne skrine sú vybavené samochodným odvetrávaním, v prípade potreby možno skriňu dovybaviť ventilačným systémom pre kontrolovanú výmenu vzduchu - tento systém nie je súčasťou dodávky, ale je možné ho doobjednať. Pri použití samochodnej ventilácie je nutné dodržať bezpečnostný odstup podľa pravidiel určených pre explozívne prostredie v zóne 2.

Ďalej sú skrine vybavené tiež prípojkou uzemňovacieho bodu pre zamedzenie rizika vzniku statického náboja, ktorý tiež môže byť príčinou vzniku nebezpečnej situácie z hľadiska výbuchu alebo vznietenie pár horľavých látok.

Bezpečnostné skrine sú vyrábané s maximálnou starostlivosťou a ich certifikácia zaisťuje maximálnu spoľahlivosť a bezpečnosť. Pretože sa jedná o požiarno technické zariadenie, je každý užívateľ povinný vykonávať pravidelné kontroly a ročné servisné prehliadky zabezpečované odborníkom vyškoleným a autorizovaným výrobcom týchto skríň.

Využite pri zakúpení skríň naše služby servisného tímu:

- inštalácia skrine vo Vašej prevádzke

- zaškolenie pracovníkov

- ročná revízna kontrola skrine

- servis