Cena
Tags

Kombinované skrine

Kombinované bezpečnostné skrine určené pre skladovanie rôznych typov chemikálií, pri ktorých je zakázané ich skladovať spoločne z dôvodu ich možnej vzájomnej reakcie. V jednej kombinovanej skrini tak môžete spoločne skladovať agresívne chemikálie (kyseliny a lúhy), horľaviny a toxické látky alebo látky, ktoré podliehajú osobitným predpisom pre zaobchádzanie.

V našej ponuke nájdete bezpečnostné skrine zložené z dvoch alebo troch od seba oddelených skríň, z ktorých aspoň jedna je určená pre skladovanie horľavín v súlade s požiadavkami normy ČSN EN 14470-1. Protipožiarne skrine majú požiarnu odolnosť 30 minút.