Cena
Tags
Požiarna odolnosť

Protipožiarne kontajnery

Kontajnery s požiarnou odolnosťou 90 minút sú skonštruované a testované pre skladovanie nebezpečných látok, predovšetkým horľavín. Dvere sú vybavené samozatváracím mechanizmom. Izoláciu tvorí nehorľavá minerálna vata.