Cena
Tags
Požiarna odolnosť

Protipožiarne skrine pre tlakové fľaše

Protipožiarne bezpečnostné skrine s požiarnou odolnosťou 30 minút pre skladovanie tlakových nádob sú vhodné pre skladovanie tlakových fliaš v laboratóriách a na podobných pracoviskách.

- v našej ponuke nájdete protipožiarne skrine pre 2, 3 a 4 tlakové fľaše s objemom 50 l

- ponúkame Vám skrine s požiarnou odolnosťou G30. Tieto skrine ponúkajú určitý čas 30 minút od začiatku požiaru pre bezpečnú evakuáciu ľudí z priestoru zasiahnutého požiarom a tiež čas pre zásah záchranárov a hasičov bez nebezpečenstva výbuchu.

- pri teplote 70 °C dosiahnutej na povrchu tlakovej fľaše dôjde k uzavretiu prieduchov ventilačného systému, takže ohriate plyny už nemôžu zo skrine unikať a prispievať k ďalšiemu šíreniu požiaru. Tento typ skríň sa otvára len v prípade výmeny tlakových fliaš, nemá preto zabudované automatické uzatváranie dverí.

Protipožiarne skrine sú vybavené samochodným odvetrávaním. V prípade potreby zvýšenej výmeny vzduchu podľa vyššie stanovených podmienok možno skriňu dovybaviť ventilačným systémom pre kontrolovanú výmenu vzduchu. Tento systém nie je súčasťou dodávky, ale je možné ho doobjednať. Pri použití samotnej ventilácie je nutné dodržať bezpečný odstup podľa pravidiel určených pre explozívne prostredie v zóne 2.

Protipožiarne skrine na skladovanie tlakových fliaš sú vybavené:

- páskovými držiakmi pre bezpečné upevnenie tlakových fliaš

- dvomi zvislými lištami v tvare C pre montáž plynových armatúr

- otvory s priemerom 25 mm pre inštaláciu tlakových hadíc a pre elektrický kábel. V prípade, keď nie sú tieto otvory používané, je nutné, aby boli zaslepené a utesnené.

- prípojkou zemniaceho bodu pre zamedzenie rizika vzniku statického náboja, ktorý tiež môže byť príčinou vzniku nebezpečnej situácie z hľadiska výbuchu alebo vznietenia pár horľavých plynov.

Ďalej je možné skrine dovybaviť policou pre uskladnenie tlakových fliaš s menším objemom - táto polica nie je súčasťou štandardnej dodávky.