Cena
Druh sorpcie
Sorpčná kapacita
l

Súpravy so sypkými sorbentami

Súpravy so sypkými sorbentami sú určené predovšetkým na likvidáciu únikov nebezpečných kvapalín na cestách, vo výrobných areáloch, vo vonkajšom prostredí s hrubým poréznym povrchom. Sypké sorbenty sú pre také prostredie ideálne, pretože dokážu preniknúť aj do priehlbín a škár. Samozrejmou súčasťou týchto súprav je aj vybavenie pre upratovanie použitých sorbentov.

Naši skúsení obchodní zástupcovia Vám radi poradia a navrhnú optimálne riešenie pre Vaše potreby.