Sorpčné hady a vankúše

Chemické hady a podušky sú výbornými pomocníkmi pre Vaše pracovisko. Povrch je tvorený odolným pružným úpletom, ktorý umožňuje jednoduchú a flexibilnú manipuláciu s týmito sorpčnými prostriedkami. Výrobky sa ľahko prispôsobia akémukoľvek priestoru. Náplň obsahuje polypropylénové mikrovlákna s vysokou sorpčnou kapacitou a vysokou odolnosťou voči pôsobeniu agresívnych kvapalín. Tieto výrobky Vám pomôžu predovšetkým tam, kde dochádza k masívnym alebo pravidelným veľkým únikom chemických látok, predovšetkým roztokov agresívnych kvapalín - kyselín a zásad. Sorpčné podušky môžete ľahko využiť ako doplnok odkvapávacích vaničiek a tým zabránite rozstrekovaniu zachytávanej kvapaliny. Odkvapávacie vaničky tiež nájdete v našej ponuke v katalógu aj tu na našich stránkach. Sorpčnými hadmi môžete oddeliť vyliatu kvapalinu a tým zabrániť škodám väčšieho rozsahu. Likvidácia úniku je potom jednoduchá a menej časovo náročná.

Chemické hady a podušky dodávame v praktických papierových boxoch, ktoré ich chránia pred znečistením pri doprave a skladovaní