Ekosklady

Ekosklady sú určené pre vonkajšie skladovanie chemikálií a nebezpečných látok tak, že ich obaly sú chránené voči pôsobeniu vonkajších podmienok - slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Takto si môžete byť istí, že obaly, v ktorých máte uskladnené chemikálie a nebezpečné látky, nebudú narušené. Tým zabránite nechceným únikom týchto látok do prírody. Chránite tým svoje zdravie a zdravie svojich spolupracovníkov.

Ekosklady ponúkame v prevedení z odolného polyetylénu a žiarovo zinkovaného železa. Každý ekosklad v našej ponuke obsahuje tiež vyberateľné rošty a záchytnú podlahu, takže pri práci vo vnútri skladu je tiež zaistená bezpečnosť zaobchádzania s agresívnymi nebezpečnými tekutinami. Ekosklady sú uzamykateľné, preto môžete týmto spôsobom zabrániť neoprávneným manipuláciám s uskladneným materiálom.

Bližšie informácie získate od našich vyškolených obchodných zástupcov.

Vašim požiadavkám nevyhovuje žiadny tovar. Skúste prosím pozmeniť svoj výber.