Dierované rohože

Dierované modulové rohože sú určené predovšetkým pre prevádzky, kde dochádza k únikom nečistôt a tekutín na podlahu. Vďaka dierovaniu môžu nečistoty a kvapaliny voľne prepadať nadol a tým je zaistené, že povrch rohože zostáva čistý a bezpečný. Modulové rohože sú stavebnicové systémy, ktoré umožňujú si zostaviť chránenú plochu podľa svojich potrieb, môžete ju kedykoľvek rozšíriť alebo rozdeliť. Systém obsahuje tiež nábehové hrany, ktoré bránia zakopnutiu. Okrem toho môžete pomocou výberu farieb odlíšiť okraj chránenej plochy a tým pomôcť pracovníkom orientáciu v priestore.

Vašim požiadavkám nevyhovuje žiadny tovar. Skúste prosím pozmeniť svoj výber.