Cena
Teplotná odolnosť
Rozmery výrobku

Kanalizačné tesniace dosky

Kanalizačné tesniace dosky slúžia k utesňovaniu kanalizačných vpustí pri predpokladaných aj reálnych únikoch kvapalín, ktoré sú nebezpečné pre vodu. V našej ponuke nájdete jednorazové plastické bentonitové dosky a viacnásobne použiteľné PVC dosky a bariéry. Tieto prostriedky sú tiež súčasťou našich havarijných súprav, pretože sú jednoducho použiteľné a účinné pri ochrane spodnej vody a biologických čistiarní odpadových vôd.

Svoje použitie môžu nájsť aj pri povodniach na utesnenie dverí a okien proti vniknutiu povodňovej vody, ktorá môže byť kontaminovaná.