Archy • Arch Nebezpečenstvo stisku ruky

  Katalógové číslo:
  BZ F5847
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  50 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Význam symbolu:
  Nebezpečenstvo stlačenia ruky


  Počet ks na archu: 12 ks
  Splňuje normu: ČSN EN ISO 7010
  Farba: čierna / žltá
  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch Nebezpečenstvo vtiahnutia

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  30 mm, 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Nebezpečenstvo vtiahnutia


 • Arch Nebezpečenstvo - Elektrina

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  30 mm, 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Nebezpečenstvo - Elektrina


 • Arch Nebezpečenstvo popálenia

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  30 mm, 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Nebezpečenstvo popálenia


 • Arch Nebezpečenstvo stisku ruky

  Katalógové číslo:
  BZ F3847
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  Ø 30 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Význam symbolu:
  Nebezpečenstvo stlačenia ruky


  Počet ks na archu: 15 ks
  Splňuje normu: ČSN EN ISO 7010
  Farba: čierna / žltá
  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch Riziko korózie alebo poleptania

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  50 mm, 30 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Riziko korózie alebo poleptania


 • Arch Požiarno nebezpečné látky

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  30 mm, 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Požiarne nebezpečné látky


 • Arch Nebezpečné laserové žiarenie

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  30 mm, 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks


 • Arch Škodlivé alebo dráždivé látky

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  30 mm, 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Škodlivé alebo dráždivé látky


 • Arch Nízka teplota

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  30 mm, 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Nízka teplota


 • Arch Zariadenia citlivé na elektrostatický náboj

  Katalógové číslo:
  BZ F3843
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  30 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Význam symbolu:
  Zariadenie citlivé na elektrostatický náboj


  Počet ks na archu: 15 ks
  Farba: čierna / žltá
  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch Zariadenia citlivé na elektrostatický náboj

  Katalógové číslo:
  BZ F5843
  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  50 mm
  Teplotná odolnosť:
  do 80 ºC
  Význam symbolu:
  Zariadenie citlivé na elektrostatický náboj


  Počet ks na archu: 12 ks
  Farba: čierna / žltá
  Trieda horľavosti: F1 (DIN 53 438-3)
  Priľnavosť: 20 N/25 mm
  Hmotnosť: 0,01 kg
 • Arch Biologické riziko

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  50 mm, 30 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Biologické riziko


 • Arch Neionizujúce žiarenie

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  30 mm, 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Neionizujúce žiarenie


 • Arch Nebezpečenstvo explózie

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  30 mm, 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Nebezpečenstvo explózie


 • Arch Riziko toxicity

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  50 mm, 30 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Riziko toxicity


 • Arch Nebezpečné oxidujúce látky

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  30 mm, 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks


 • Arch Silné magnetické pole

  Materiál:
  samolepiace fólie
  Rozmery výrobku:
  30 mm, 50 mm
  Počet ks na archu:
  12 ks, 15 ks
  Význam symbolu:
  Silné magnetické pole