Bezpečná prevádzka je prevádzka s havaríjnou súpravou

ČistotaEkologia
Bezpečná prevádzka je prevádzka s havaríjnou súpravou

Byť pripravený na možnú nehodu spojenú s únikom nebezpečných látok i bežných kvapalín sa vypláca. Ak si do svojej prevádzky zaobstaráte niektorú z našich havaríjných súprav, dokážete v prípade neočakávanej havárie zareagovať rýchlo a účinne. Budete tak chrániť svoje zdravie, zdravie druhých a tiež životné prostredie.

HAVARÍJNU SÚPRAVU DOPORUČUJEME DO KAŽDEJ PREVÁDZKY

Prečo?

  1. Chránite tak zdravie osôb:
    Naše havaríjné súpravy obsahujú osobné ochranné pomôcky pre použitie v prípade havárie. Zamestnávateľovi navyše pomáhajú uspokojiť zákonné povinnosti uvedené zákonníkom práce (zákon č. 124/2006 Z. z.).
  2. Chránite tak životné prostredie:
    Vďaka našim havaríjným súpravám dokážete haváriu zlikvidovať ekologicky. Súpravy navyše spĺňajú zákonné požiadavky stanovené predovšetkým zákonom č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon), vyhláškou č. 200/2018 Z. z. (ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva.
  3. Šetríte tak čas a peniaze:
    Obaly našich havaríjných súprav zaisťujú ich ľahký presun na miesto nehody. Jej likvidáciu teda môžete začať včas, a to prostredníctvom účinných absorpčnýchtesniacich prostriedkov alebo havaríjných tmelov. Minimalizujete tak rozsah škôd a výšku nákladov na odstránenie následkov havárie.

 

Neviete si s výberom havaríjnej súpravy poradiť? Zavolajte svojmu odbornému poradcovi, a pokiaľ zatiaľ žiadneho nemáte, tak kontaktujte našu zákaznícku linku 033/641 27 42. Radi vám poradíme!

 

Akcia