Absorpcia alebo adsorpcia: Je v tom rozdiel?

Poradna
Absorpcia alebo adsorpcia: Je v tom rozdiel?

Niekomu sa môže zdať, že ide o to isté, prosto o sorpciu. Ale drobné rozdiely môže nájsť aj človek, ktorý nie je úplným odborníkom alebo špecialistom v tomto odbore.

  • ABSORPCIA je proces, pri ktorom tekutina (tj. plyn alebo kvapalina) plní voľný objem sorbentu, v našom prípade pevnej látky. Tekutiny, ktoré sú absorpčným procesom naviazané do voľného objemu sorbentu, možno jednoduchšie získať späť resorpciou.
  • ADSORPCIA je proces, pri ktorom je tekutina (plyn alebo kvapalina) pevnejšie viazaná na povrch sorbentu. Tekutiny, ktoré sú naviazané adsorpčným procesom, sú pevnejšie viazané na povrch sorbentu a ich spätné získavanie je tak sťažené.

Sorpčné prostriedky pre ochranu životného prostredia využívajú ideálne oba dva procesy. Napríklad textilné sorbenty vyrobené z polypropylénových mikrovlákien využívajú prirodzenú afinitu (príťažlivosť) medzi tukmi, olejmi a ropnými látkami na jednej strane a polymérmi na strane druhej. Tuky, oleje a ropné látky sa tak ľahko prichytia na povrch polymérov, v našom prípade na polypropylén.

Čím jemnejšie sú vlákna, z ktorých sú textilné sorbenty vyrobené, tým väčší povrch poskytujú pre adsorpciu olejov, tukov a ropných látok. Z toho potom vyplýva, že najväčší povrch pre adsorpciu poskytujú mikrovlákna.

Medzi vláknami či mikrovláknami textilného sorbentu vzniká priestor, do ktorého môžu byť oleje, tuky a ropné látky ďalej naviazané procesom absorpcie. Čím väčší je tento voľný objem medzi vláknami, tým vyššia je absorpčná kapacita sorbentu.

Spojením mikrovlákien a veľkého vnútorného objemu textilného sorbentu vznikajú ideálne podmienky pre sorpciu kvapalín, teda pre absorpciu i adsorpciu. A prax tiež potvrdzuje, že textilné sorbenty vyrobené z polypropylénových mikrovlákenných netkaných textílií dosahujú výborné výsledky ako v rýchlosti sorpcie, tak v sorpčnej kapacite - či adsorpčnej alebo absorpčnej ... Navyše vďaka nízkej objemovej hmotnosti polypropylénových mikrovlákenných textílií je možné ich s veľkou výhodou použiť na rýchle odstránenie veľkého množstva ropných látok, olejov a tukov z hladiny vody.

Príkladom, kde je využitá absorpcia, je sypký sorbent Absodan, ktorý je tvorený veľmi poréznym prírodným materiálom Moler. Ide o prírodný materiál diatomit, ktorý vznikol v priebehu mnohých desiatok miliónov rokov zo schránok jednobunkových rias rozsievok. Vzhľadom k tomu, že sa zatiaľ nepodarilo vytvoriť surovinu s podobnými vlastnosťami umelo, jedná sa o veľmi špecifický a ťažký materiál, ktorý je ideálny pre odstraňovanie olejov, tukov a ropných látok z vozoviek a poréznych povrchov. Vysoký obsah mikropórov zaisťuje pomerne veľkú absorpčnú kapacitu sypkého sorbentu na jednotku hmotnosti a tiež dokonalé vyčistenie povrchu kontaminovaného olejmi, tukmi a ropnými látkami. Zanecháva povrch suchý a bezpečný.

Ďalším príkladom sorbentu pre oleje, tuky a ropné látky sú sypké sorbenty Öl-Ex, ktoré sú vyrobené z odpadového tvrdého penového polyuretánu (prevažne izolácia zo starých chladničiek). Tieto sorbenty tiež využívajú princíp adsorpcie na povrch a absorpcie dovnútra pórov, tým je možné dosiahnuť pomerne vysokú sorpčnú kapacitu sypkého sorbentu na jednotku hmotnosti. Sorbenty Öl-Ex 3 a 4 možno bezpečne použiť pre zachytenie ropných látok z hladiny vody.

Rašelinový sorbent CB 18 je vyrobený z čisto prírodných obnoviteľných zdrojov - vysoko kvalitnej hydrofobizovanej rašeliny (Sphagnum). Rašelina je čiastočne rozložený rastlinný materiál odumretého rašeliníkom (Sphagnum fallax) s vysokým obsahom mikropórov. Dokonale vysušená rašelina je výborným sorbentom pre zachytenie olejov, tukov a ropných látok ako do voľného objemu (je teda predovšetkým absorbentom), tak čiastočne na povrch celulózy (je teda tiež absorbentom). Aj tento sorbent je určený pre odstránenie ropných látok, olejov a tukov z hladiny vody a vďaka svojmu prírodnému pôvodu je vhodný pre čistenie zdrojov pitnej vody.


Ing. Jan Hrdina

Produktový manažér, HAPPY END CZ, a.s.