Máte už zbernú nádobu na použité rúška a rukavice?

Máte už zbernú nádobu na použité rúška a rukavice?

S používaním jednorazových rúšok, respirátorov a ochranných rukavíc vzniká potreba špecifických zberných nádob. Pružne sme na ňu zareagovali a pripravili pre vás riešenie.
  1. POUŽITÉ RÚŠKA A RUKAVICE VHADZUJTE DO ČERVENEJ ZBERNEJ NÁDOBY
  2. PREČO NIE DO AKÉHOKOĽVEK KOŠA?
  3. STANOVISKO NÁRODNÉHO REFERENČNÉHO CENTRA PRE HYGIENU PÔDY A ODPADOV
  4. BUĎME EKOLOGICKÍ AJ ZODPOVEDNÍ


POUŽITÉ RÚŠKA A RUKAVICE VHADZUJTE DO ČERVENEJ ZBERNEJ NÁDOBY

Zberná nádoba Pripravili sme pre vás rôzne veľké červené zberné nádoby s jasnými piktogramami. Vyberať môžete z variantov 120 litrov alebo 240 litrov s piktogramom. Do nádoby stačí vložiť polyetylénové vrece a upevniť ho pomocou kovového rámčeka (pre 120litrové nádoby alebo 240litrové nádoby). Nakoniec nezabudnite na prostriedok, ktorým nádobu po vyprázdnení vydezinfikuje (napríklad TYPOX), a na dezinfekčný gél na ruky. Od 10 kusov zberných nádob vám dáme množstevnú zľavu.


PREČO NIE DO AKÉHOKOĽVEK KOŠA?

Prečo by sme vlastne použité rúško, respirátor alebo ochranné rukavice nemali vyhodiť do akéhokoľvek koša? Pretože aj keď nevykazuje príznaky nákazy koronavírusom, nemôžeme si byť istí, že nakazení nie sme. Použité osobné ochranné pomôcky (OOP) sa tak stávajú potenciálne infekčným odpadom. Nemocnice a ďalšie zdravotnícke zariadenia tieto odpady automaticky považujú za nebezpečný odpad zo zdravotníctva a ako s takým s ním nakladajú. O tom, ako by s použitými rúškami a respirátormi mali nakladať jednotlivci, sme na našom blogu už písali. Vznikla ale otázka, čo s týmto odpadom vo väčších prevádzkach, ktoré ho produkujú veľké množstvo? Teraz už odpoveď poznáte.


STANOVISKO NÁRODNÉHO REFERENČNÉHO CENTRA PRE HYGIENU PÔDY A ODPADOV

Svoje riešenia opierame o stále platné stanovisko Národného referenčného centra pre hygienu pôdy a odpadov: Použité jednorazové OOP patria do zmesového komunálneho odpadu, a to v zaviazanom plastovom vreci. V prípade väčšieho pohybu ľudí (Národné referenčné centrum rieši OOP používané v obchodoch), odkladáme použité OOP do zberných nádob na to určených, pričom platia nasledujúce pravidlá:

 zberné nádoby musia mať veko,

 počet zberných nádob a ich rozmiestnenie musí zodpovedať kapacite prevádzky,

 miesta so zbernými nádobami by mali byť jasne označené,

 v zbernej nádobe musí byť plastové vrece s hrúbkou min. 0,2 mm (tenšie vrecia sa musia použiť dve),

 zberné nádoby je nutné pravidelne vyprázdňovať a dezinfikovať,

 naplnené vrecia zaviažte, povrch vrecia vydezinfikujte a vhoďte ho do kontajneru na zmesový komunálny odpad,

 pri manipulácii s odpadom používajte rúšku a rukavice,

 po manipulácii s odpadom si umyte ruky mydlom a vodou a použite dezinfekciu.

Prevencia proti koronavírusu


BUĎME EKOLOGICKÍ AJ ZODPOVEDNÍ

Plastové slamky, tyčinky do uší, plastové riady a teraz rúška ... Pri všetkých týchto výrobkoch riešime ich jednorazové použitie a následnú likvidáciu. V prípade prvých troch položiek Európsky parlament a Rada EÚ vydali v júni minulého roka smernicu, ktorá plastové výrobky na jedno použitie zakazuje. Do dvoch rokov by mali zmiznúť z obchodov všetkých členských štátov. U jednorazových rúšok niečo podobné momentálne čakať nemôžeme. Skôr naopak. A hoci použité jednorazové OOP nemôžeme ani nijako triediť, stále môžeme na životné prostredie myslieť aspoň trochu. Keď ich vhodíme do zberných nádob pre ne určených, urobíme svoje maximum pre to, aby neskončili v prírode, kde by sa rozkladali až 450 rokov (ako je tomu v prípade rúšok obsahujúcich polypropylén). Budeme tak myslieť nielen na životné prostredie, ale aj na druhých a na to, aby sa nákaza zbytočne nešírila.

Akcia