Koronavírus: Horúca téma BOZP

Čistota
Koronavírus: Horúca téma BOZP

Firmy rušia zahraničné služobné cesty, a ak napriek tomu niekam do cudziny pracovne pôjdete, je veľká šanca, že po návrate skončíte v 14dennej karanténe. A to sa teraz týka aj súkromných ciest. COVID-19 (ako sa tiež nový typ koronavírusu nazýva) nerešpektuje štátne hranice, nie je rasovo zaťažený a v našom globálne prepojenom svete se ľahko šíri. Stáva sa tak horúcou humanitárnou, politickou a ekonomickou témou. A nielen to. Je tiež horúcou BOZP témou.

Už dnes sa dá predpokladať, že epidémia koronavírusu bude mať dopad na celosvetovú ekonomiku. Tá je totiž do značnej miery ovplyvňovaná náladami spotrebiteľov, ktorí pod tlakom médií ľahko podliehajú panike. Asi aj preto Investičná spoločnosť Templeton Global Macro vo svojej aktualizácií ekonomických a trhových dôsledkov varuje, že následky COVID-19 by mohli byť škodlivejšie a dlhodobejšie, než mnohí přredpokladali. A to nielen preto, že Čína dnes predstavuje približne 16 % celosvetového HDP, ale aj preto, že vírus postupuje do ďalších kútov sveta.

Od chvíle kedy prepukla epidémia koronavírusu v čínskom meste Wu-chan, je teraz nahlásených viac prípadov nákazy mimo územia Číny. Dobrou správou je, že oproti SARS nie je koronavírus tak smrtelne nebezpečný. Úmrtnosť sa pohybuje okolo 3 %, zatiaľ čo u SARS dosahovala až 10 %. Napriek tomu je koronavírus asi 20–30krát smrtelnejší než sezónna chrípka. Navyše je vysoko nákazlivý, má dlhú inkubačnú dobu a šíri sa oveľa rýchlejšie ako SARS. 


Situácia u nás

Bolo len otázkou času, kedy sa tento nový typ vírusu objaví aj u nás. Nutné povedať, že množstvo firem sa na jeho úder pripravovala už niekoľko týždňov, napríklad firma Nestlé alebo strojárska spoločnosť Siemens. Nešlo o prejav nejakej paniky, ale o rozumnú prevenciu. Tá hrá v prípade infekčných ochorení kľúčovú úlohu. 

Koniec koncov spoločnosť Siemens má s účinnou obrannou proti infekčnej nákaze už nejaké skúsenosti. V marci minulého roka vo svojom trutnovskom závode čelila epidémii osýpok. A bol to práve rýchly a razantný zásah vedenia spoločnosti, ktorý zabránil nekontrolovanému šíreniu nákazy a vdlhotrvajúcim následkom. Vedenie závodu rozhodlo okamžite zastaviť výrobu a eliminovať kontakt s nakazenými osobami. Nariadili testovanie na protilátky nielen u zamestnancov, ktorí boli v bezprostrednom kontakte s nakazenými, ale aj u tých, ktorí v danom období pracovali v areáli závodu. Podľa výsledkov testov sa potom zamestnanci na pracovisko postupne vrátili. Výroba bola plne obnovená po troch týždňoch. Avšak sa podarilo zabrániť prepuknutiu druhej vlny ochorenia, ku ktorej inak bežne dochádza. A aby sa osýpky v budúcnosti znova neobjavili, manažment zaistil pre všetkých zamestnancov bezplatné očkovanie. Tento postup minimalizoval dopady nákazy a zastavil jej šírenie aj do okolia. 
 

Ako sa firmy môžu pred koronavírusom brániť

 

Ako sa koronavírus prenáša

Najspoľahlivejšie informácie o tom, čo je koronavírus, aké sú príznaky nákazy a ako sa prenáša, sa dozviete na stránkách WHO, Ministerstva zdravotníctva alebo Štátneho zdravotného ústavu. V skratke sa dá povedať, že sa jedná o tzv. kvapôčkovú infekciu, ktorá sa prenáša vzduchom. Prenos infekcie hrozí najmä pri úzkom a dlhodobejšom kontakte s nakazenou osobou. Inkubačná doba je zvyčajne 14 dní, ale v niektorých prípadoch sa vyšplhala až k 24 dnům. Proti vírusu zatiaľ neexistuje žiadná účinná vakcína. Ako sa teda pred nákazou brániť? Alfou a omegou je dôsledné dodržiavanie hygienických zásad.


Rovnako ako v iných prípadoch infekčných ochorení, sa dá šíreniu koronavírusu predísť včasnou kombináciou organizačných, technických a praktických opatrení. Poďme si náhodne pripomenúť niektoré z nich:

  • Pokyny pre zamestnancom aj zamestnávateľov, ako sa správať v prípade, že zamestnanec navštívil oblasť zasiahnutú koronavírusom, nájdete na stránkach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Mnoho firem ale už iniciatívne zaviedlo personálne opatrenia. Firmy už niekoľko týždňov obmedzujú, alebo aj rušia zahraničné služobné cesty. Pokiaľ zamestnanci napriek tomu musia do zahraničia vycestovať, majú po svojom návrate nariadenú po dobu 14 dní prácu z domu. Pokiaľ to charakter ich práce nedovoľuje (napr. v prípade pracovníkov vo výrobe), zamestnávatelia im podľa dohody dávajú platené voľno. Doba 14 dní by mala stačiť na to, aby sa nákaza potvrdila, či vyvrátila .
  • Rúška sú prospešné hlavne pre tých, ktorí sú chorí, aby nákazu ďalej nešírili. Pokiaľ si ich dajú zdraví jedinci, nákaze nezabránia. Cez bežné rúška koronavírus prenikne. Zabrať môžu jedine špeciálne respirátory. Tie vás ochránia pred vdýchnutím nakazlivého vírusu. Pred koronavírusom vás ale neochránia všetky typy respirátorov. V tomto prípade to musia byť respirátory triedy FFP3. Rovnako dôležité je, aby ste rúška a respirátory používali správnym spôsobom. Návod, ako ich správne používať, nájdete na stránkach WHO: Kedy a ako používať ochranné masky.
  • Najdôležitejšie je dôsledne a dôkladne dodržiavať hygienické zásady. Nestačia len ústne školenia zamestnancov, potrebné je tiež poskytnúť zrozumiteľné inštrukcie (napríklad formou infografiky) a pokyny potom viditeľne vyvesiť na inkriminovaných miestach, ako sú toalety, jedálne, spoločné priestory a ďalšie. 

Prevencia proti koronavírusu (COVID-19)
 

Hygienické zásady vydané WHO:

  • Starostlivo si umývajte ruky mydlom alebo používajte antibakteriálne prostriedky s obsahom alkoholu.
  • Mäso a vajcia dôkladne tepelne upravujte.
  • Vyhýbajte sa miestam s väčšou koncentráciou ľudí
  • Pri kašlaní, kýchaní a smrkaní používajte jednorazové papierové kapesníky. Pokiaľ kašlete alebo kýchate, zakryte si ústa ohnutým lakťom, nie len rukou (na rukách budete kvapôčky ďalej šíriť).
  • Nesiahajte si neumytými rukami na oči, nos ani ústa. Rukami sa dotýkame rôznych povrchov, a pokiaľ sa dotkneme očí, úst alebo nosa, môžeme tak vírus preniesť do svojho tela.
  • Ak ste v bezprostrednom kontakte s voľne žijúcimi alebo hospodárskymi zvieratami, používajte ochranné pomôcky.
  • Ak sa necítite dobre, máte horúčku, kašlete a zle sa vám dýcha, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. 

Je veľmi pravdepodobné, že epidémia koronavírusu bude už čoskoro prekonaná. Nasvedčuje tomu aj situácia v Číne, kde sa zdá, že epidémia dosiahla svojho vrcholu a bude postupne slabnúť. Cez tragické následky, ktoré so sebou koronavírus prináša sa môžeme i niečo dôležitého naučiť. V dnešnom prepojenom globálnom svete nebude šírenie infekčných chorôb zrejme ničím ojedinelým. Pravdepodobnosť, že sa podobné epidémie budú opakovať, je vysoká. Máme teraz teda príležitosť pripraviť sa aj na budúce epidemiologické výzvy.

Autor: 
Markéta Reedová
šéfredaktorka časopisu Moderní provoz