Zabezpečenie únikových dverí

Zabezpečenie únikových dverí zahŕňa pomôcky pre zaistenie bezpečného opustenia budovy v prípade požiaru alebo útoku zo strany psychicky narušených osôb a násilníkov, alebo v prípadoch iného ohrozenia. V tejto ponuke nájdete:

Strážcu dverí pod kľučky - zabezpečujú núdzové východy proti zneužitiu. V núdzovej situácii možno únikové dvere otvoriť, pričom sa spustí zvukový alarm, ktorý upozorní ostatné prítomné osoby na vzniknuté nebezpečenstvo. Alarm je možné vypnúť len s pomocou kľúča. Tu nájdete profesionálne zariadenie, ktoré môžete namontovať aj na požiarne dvere. Strážcovia dverí pod kľučky sú určení pre zabezpečenie únikových dverí podľa normy STN EN 179.

Strážcu dverí pod panikové tyče - zabezpečujú núdzové východy s dverami osadenými panikovým kovaním. Ich funkcia je podobná - pri stlačení panikovej tyče dôjde k spusteniu zvukového alarmu. Ten je možné vypnúť iba s pomocou kľúča. Strážcovia dverí pod panikové tyče sú určený pre zabezpečenie únikových dverí podľa normy STN EN 1125.

Doplnky k strážcom dverí sú montážne prvky, ktoré umožňujú montáž strážcov aj na dvere so sklenenou výplňou alebo na plastové dvere.

Puzdra pre zabezpečenie kľučky únikových dverí sú opakovateľne použiteľné. V prípade núdze je možné puzdro zraziť rukou a dvere alebo okno otvoriť. Potom je možné s pomocou nových úchytov puzdro opäť nainštalovať.

Vyberte si z podkategórií