Sorpčné koberce

Olejové koberce ponúkame v širokej škále bez povrchovej úpravy a s povrchovou úpravou. Každý typ koberca má špecifické použitie. Cieľom je vždy zabrániť zbytočnému znečisteniu pracoviska a chrániť životné prostredie aj zdravie pracovníkov. Väčšina typov olejových kobercov je vybavená kvalitnou priečnou perforáciou a niektoré typy aj pozdĺžnou perforáciou, ktorá umožňuje jednoduché odtrhnutie potrebnej časti koberca alebo odtrhnutie menšieho kusa sorbentu.

Koberce rady Standard nemajú žiadnu špeciálnu povrchovú úpravu. Preto je ich sorpčná kapacita najvyššia. Ich nevýhodou je ale nižšia odolnosť voči oderu. Sú preto vhodné pre menej exponované plochy s potrebou odsávania väčšieho množstva kvapalín. Predovšetkým sú vhodné pre odstraňovanie olejov a ropných látok z hladiny vody, kde rýchlo a efektívne odsávajú veľké znečistenie nebezpečnými látkami. Niektoré koberce radu štandard sú vybavené nepriepustnou vrstvou, ktorá zabraňuje presiaknutiu zaznamenaných olejov a ropných látok do pôdy a podložia.

Koberce rady Premium majú povrchovú úpravu, ktorá zabezpečuje vyššiu odolnosť voči oderu a možno po nich chodiť, pričom doba použiteľnosti je dlhšia. Niektoré typy kobercov rady Premium majú tiež nepriepustnú vrstvu, ktorá zabraňuje presiaknutiu zaznamenaných kvapalín na podlahu alebo do podložia.

Koberce rady Extrem sú veľmi pevné a sú určené do miest s vysokými nárokmi na prevádzku. Sem patria predovšetkým koberce s vysokou pevnosťou a nepriepustnou vrstvou pre použitie medzi koľajnice.