Olejové sorbenty

Olejové sorbenty sú selektívne sorbenty vyrobené špeciálnou technológiou z polypropylénových mikrovlákien. Tieto sorbenty sajú len oleje, tuky a ropné látky. Vodu odpudzujú, a tejto vlastnosti sa využíva k selektívnemu oddeleniu ropných látok z hladiny vody. Mikrovlákenné sorbenty sú tak ľahké, že sa ani po absolútnej saturácii neponoria a ostávajú ležať na hladine, odkiaľ potom môžu byť jednoducho odstránené a bezpečne zlikvidované. Mikrovlákna zaisťujú pomerne vysokú sorpčnú kapacitu a tiež to, že sa ropné látky samovoľne neuvoľňujú späť do vody. V prípade potreby je však možné absorbovanú látku čiastočne získať späť.

V tejto ponuke nájdete mnoho rôznych typov určených pre špeciálne použitie: koberce s perforáciou, ktorá umožňuje jednoduché odtrhnutie potrebného kusa sorbentu a pomáha tiež k lepšiemu využitiu plochy sorbentu. Ďalej tu nájdete tiež sorbenty vo forme rohoží, ktoré sú dodávané v praktických výdajných boxoch, atypické rohože pre ochranu povrchov sudov. Niektoré typy sorbentov majú špeciálnu povrchovú úpravu, ktorá zabraňuje unikaniu mikrovlákien a oderu materiálu, niektoré typy sorbentov majú vyššiu odolnosť voči oderu a UV žiareniu a je možné ich použiť aj v náročných podmienkach železničnej dopravy. Naša ponuka obsahuje tiež sorbenty s nepriepustnou vrstvou, ktorá vylúči priesak kvapalín na podlahu alebo do podložia.

Ponuka olejových sorbentov samozrejme obsahuje tiež norné steny, sorpčné hady a podušky, hydrofóbne utierky a náplne do lapolov.

Naši obchodní zástupcovia Vás radi navštívia a ponúknu optimálne riešenie Vašich potrieb.


Vyberte si z podkategórií