Textilné sorbenty

Textilné sorbenty - moderné sorbenty na báze polypropylénových syntetických vlákien s vysokou sorpčnou kapacitou, ktorá môže dosiahnúť až 15 násobku vlastnej hmotnosti sorbentu. Sú bezprašné, ľahké, bezpečné a jednoducho použiteľné. Sú určené na likvidáciu nežiadúcich únikov nebezpečných a agresívnych kvapalín v priemyselných prevádzkach, opravovniach strojov, automobilov, lodí a pod., pri preprave chemikálií a pri rôznych haváriách. Ich vlastnosti ich radia tiež k prostriedkom, ktoré možno jednoducho použiť ako preventívne opatrenie v miestach predpokladaného opakovaného úniku kvapalín. Ich použitie je rôznorodé podľa druhu zaznamenaných kvapalín. Pre Vašu orientáciu sú od seba odlíšené farebne. Selektívne olejové sorbenty sú ponúkané vo farbe bielej, upratovacie sorbenty vo farbe šedej alebo čiernej a chemické sorbenty vo farbe žltej.

Textilné sorbenty sú dodávané v ekologicky prijateľných a recyklovateľných obaloch. Bližšie informácie žiadajte u našich obchodných zástupcov.


Vyberte si z podkategórií