Technické spreje

Vyberte si z podkategórií • Technický sprej - ochrana kontaktov

  Katalógové číslo:
  MS 160138
  Obsah:
  500 ml
  Výdatnosť:
  1,9 g/s
  Materiál:
  :
  Farba:
  transparentné


  Hnací plyn: propán, bután, izobután
  Teplotná odolnosť: −35 ºC až 200 ºC
  Teplota pracovného prostredia: 5 ºC až 30 ºC
  Dolná hranica výbušnosti: 0,6 % obj.
  Horná hranica výbušnosti: 10,9 % obj.
  Hustota: 0,802 g/cm3
  Tlak par: 3500 hPa
  Teplota zapálenia: 200 ºC
 • Technický sprej - oprava zinkových povrchov

  Katalógové číslo:
  MS 160121
  Obsah:
  500 ml
  Výdatnosť:
  1,25 až 1,75 m2
  Materiál:
  : akrylát
  Farba:
  strieborná


  UV stabilizácia: ANO
  Hnací plyn: propán, bután, izobután
  Teplota pracovného prostredia: 15 ºC až 25 ºC
  Dolná hranica výbušnosti: 1,5 % obj.
  Horná hranica výbušnosti: 13 % obj.
  Hustota: 0,702 g/cm3
  Tlak par: 3500 hPa
  Teplota zapálenia: 365 ºC
 • Technický sprej - PTFE biela vazelína

  Katalógové číslo:
  MS 160272
  Obsah:
  500 ml
  Výdatnosť:
  1,51 g/s
  Materiál:
  : /
  Farba:
  béžová


  Hnací plyn: propán, bután, izobután
  Teplotná odolnosť: −30 ºC až 160 ºC
  Teplota pracovného prostredia: 5 ºC až 30 ºC
  Dolná hranica výbušnosti: 0,6 % obj.
  Horná hranica výbušnosti: 10,9 % obj.
  Hustota: 0,672 g/cm3
  Tlak par: 3500 hPa
  Teplota zapálenia: 200 ºC
 • Technický sprej - PTFE olej

  Katalógové číslo:
  MS 160246
  Obsah:
  500 ml
  Výdatnosť:
  1,34 g/s
  Materiál:
  :
  Farba:
  transparentné biela


  Hnací plyn: propán, bután, izobután
  Teplotná odolnosť: −50 ºC až 250 ºC
  Teplota pracovného prostredia: 5 ºC až 30 ºC
  Dolná hranica výbušnosti: 0,6 % obj.
  Horná hranica výbušnosti: 10,9 % obj.
  Hustota: 0,675 g/cm3
  Tlak par: 3500 hPa
  Teplota zapálenia: 200 ºC
 • Technický sprej - PTFE suchý film

  Katalógové číslo:
  MS 160291
  Obsah:
  500 ml
  Výdatnosť:
  1,74 g/s
  Materiál:
  :
  Farba:
  transparentné biela


  Hnací plyn: propán, bután, izobután
  Teplotná odolnosť: −50 ºC až 250 ºC
  Teplota pracovného prostredia: 5 ºC až 30 ºC
  Dolná hranica výbušnosti: 1,4 % obj.
  Horná hranica výbušnosti: 12 % obj.
  Hustota: 0,603 g/cm3
  Tlak par: 3500 hPa
  Teplota zapálenia: 285 ºC
 • Technický sprej - silikón

  Katalógové číslo:
  MS 160119
  Obsah:
  500 ml
  Materiál:
  :
  Farba:
  transparentné
  Hnací plyn:
  propán, bután, izobután


  Teplotná odolnosť: −50 ºC až 200 ºC
  Dielektrická sila: 14 kV/mm
  Teplota pracovného prostredia: 5 ºC až 30 ºC
  Dolná hranica výbušnosti: 0,9 % obj.
  Horná hranica výbušnosti: 10,9 % obj.
  Hustota: 0,64 g/cm3
  Tlak par: 3500 hPa
  Teplota zapálenia: 230 ºC
 • Technický sprej - univerzálne lepidlo

  Katalógové číslo:
  MS 160322
  Obsah:
  500 ml
  Výdatnosť:
  1,2 g/s
  Materiál:
  :
  Farba:
  transparentné biela


  Hnací plyn: propán, bután, izobután
  Teplotná odolnosť: 80 ºC
  Teplota pracovného prostredia: 5 ºC až 30 ºC
  Dolná hranica výbušnosti: 1,1 % obj.
  Horná hranica výbušnosti: 26,2 % obj.
  Hustota: 0,685 g/cm3
  Tlak par: 4000 hPa
  Teplota zapálenia: 200 ºC
 • Technický sprej - uvoľní-čistí-maže-chráni

  Katalógové číslo:
  MS 160294
  Obsah:
  500 ml
  Výdatnosť:
  1,98 g/s
  Materiál:
  :
  Farba:
  transparentné svetlé hnedá


  Hnací plyn: propán, bután, izobután
  Teplota pracovného prostredia: 5 ºC až 30 ºC
  Dolná hranica výbušnosti: 0,6 % obj.
  Horná hranica výbušnosti: 10,9 % obj.
  Hustota: 0,695 g/cm3
  Tlak par: 3500 hPa
  Teplota zapálenia: 200 ºC
 • Technický sprej - vazelína

  Katalógové číslo:
  MS 160321
  Obsah:
  500 ml
  Výdatnosť:
  1,11 g/s
  Materiál:
  :
  Farba:
  biela


  Hnací plyn: propán. bután, izobután
  Teplotná odolnosť: −30 ºC až 160 ºC
  Teplota pracovného prostredia: 5 ºC až 30 ºC
  Dolná hranica výbušnosti: 0,6 % obj.
  Horná hranica výbušnosti: 12 % obj.
  Hustota: 0,660 g/cm3
  Tlak par: 3500 hPa
  Teplota zapálenia: 200 ºC
 • Údržbársky olej IBS MULTIFIX Nutri

  Katalógové číslo:
  MS 989B3D
  Obsah:
  500 ml
  Hmotnosť:
  0,49 kg
  Hnací plyn:
  oxid uhličitý
  Hustota:
  0,79 g/cm3


  Teplota zapálenia: 200 ºC
  Certifikát: NSF K1 č. 146164
 • Údržbársky sprej IBS MultiFIX

  Katalógové číslo:
  MS 989907
  Obsah:
  500 ml
  Hmotnosť:
  0,5 kg
  Hnací plyn:
  oxid uhličitý
  Hustota:
  0,79 g/cm3


  Teplota zapálenia: 200 ºC
 • Univerzálny čistič IBS EL/Extra

  Katalógové číslo:
  MS 989B41
  Obsah:
  500 ml
  Hmotnosť:
  0,5 kg
  Hnací plyn:
  oxid uhličitý
  Hustota:
  0,777 g/cm3


  Certifikát: NSF K1 č. 147222
 • Viacúčelový olej IBS PTFE Sprej

  Katalógové číslo:
  MS 989B33
  Obsah:
  500 ml
  Hmotnosť:
  0,45 kg
  Hnací plyn:
  propán
  Teplotná odolnosť:
  −40 ºC až 220 ºC


  Teplota zapálenia: 200 ºC
  Certifikát: NSF H1 č. 144365
 • Zmrazovač (až -50°C)

  Katalógové číslo:
  MS 160342
  Obsah:
  500 ml
  Výdatnosť:
  1,92 g/s
  Materiál:
  : alifatické uhľovodíky
  Farba:
  transparentné svetlé hnedá


  Hnací plyn: propán, bután, izobután
  Teplota pracovného prostredia: 5 ºC až 30 ºC
  Dolná hranica výbušnosti: 1,5 % obj.
  Horná hranica výbušnosti: 10,9 % obj.
  Hustota: 0,54 g/cm3
  Tlak par: 3500 hPa
  Teplota zapálenia: 365 ºC